Fysisk aktivitet och skolios. Vad man inte ska göra?

Jag har skolios som enligt läkaren inte fortskrider längre. Vilken typ av övningar kan jag inte göra? Jag vill träna hemma för att tappa magen efter graviditeten, men jag vet inte om jag kommer att skada mig själv.

Skolios är en krökning av ryggraden i tre plan (frontal, sagittal och tvärgående), men deformationssättet är individuellt i varje fall. Aktivitetsformen bör väljas av en läkare och / eller sjukgymnast som känner till detaljerna i sjukdomarna, t.ex. krökningsvinklar. När det gäller vetenskapliga rapporter är frågan om skoliosövning kontroversiell. Vissa forskare tror att motion inte har någon effekt på skoliosens gång (Cassella & Hall, 1991). När det gäller hemövningar skulle jag eliminera viktbärande träningspass och träningspass som belastar ryggraden (t.ex. zumba eller hoppdans). Det är bäst att välja en lätt eller måttligt intensiv träningsform, t.ex. gå, simma, träna i vattnet.

Kom ihåg att vår experts svar är informativt och inte ersätter ett besök hos läkaren.

Märke:  Övning Rekreation Bantning